web counter

מערך קטיף ואסיף 

 

מערך קטיף שקדים  DT-12 משופר עם מסועים על עגלת הניעור (מתאים גם למסיק זיתים)

 

מערך הנוסע משני צידי העץ: מכונה אחת מנערת ומכונה אחת אוספת,מנקה ומאכסנת את השקדים(זיתים) עד לפריקתם לכף/מיכל המוציאה אותם אל מחוץ למטע.

 

עגלת הניעור הכוללת זרוע וראש ניעור ומסועים המעבירים את השקדים ( או הזיתים) אל צידו השני של העץ.

החידוש המערך זה הוא המסועים על המנער המחליפים את הבמה המשופעת. 

    הבעייה עם הבמה המשופעת היא שעליה להיות בעלת זוית כהה מספיק כדי להיכנס מתחת לנוף העץ

    ומצד שני – בעלת זוית  חדה מספיק כדי שהשקדים יתגלגלו למטה.

המסועים הם אופקיים , נכנסים לכיוון הגזע בגובה נמוך , מעבירים לצד שני בזמן הניעור, ואין מהם נפילה בזמן המעבר.

 

המסועים הופכים את המערך DT-12 למערך בעל פרופיל הכניסה הנמוך ביותר לעץ.

 

בצידו השני של העץ עגלה עם יריעה הנפרסת ע"י שתי זרועות ומונחת למרגלות העץ וקצץ מעבר לו .

הפרי מתגלגל מבמות המנער אל היריעה.היריעה מורמת ומעבירה את הפרי אל מסוע ומעלית שבראשם מערכת ניקוי המבוססת על מברשות ומפוח אוויר.

הפרי המנוקה מענפים ועלין מרוכז במיכל איסוף של כ-2.5 מ"ק .

כשהמיכל מלא מגיע מיכל ביניים על גבי טרקטור ומפנה אותו אל מיכל רמסע הנמצא מחוץ למטע.

 

דותן בע"מ