web counter

בליל

פקיד המתקן לחלק בלילה ברפתות.

מבנה המתקן: ארגז נירוסטה בנפח של כ-40 קוב פתוח מלמעלה וקיר אחורי משתי דלתות.

בתחתית הארגז מסוע ברוחב 2.5 מטר, ובצמוד לקיר האחורי מסוע פריקה צדדי שיכול לפרוק לשני הכיוונים.

בחלק האחורי של הארגז, ממש מול מסוע הפריקה, ישנן 2 מגרסות.

תהליך עבודה:

את הבלילה מעמיסים למתקן במרכז המזון דרך החלק העליון הפתוח של הקופסה, על ידי מסועים או על ידי סקופ.

בתום הטעינה נסגרות שתי דלתות רשת על הפתח העליון.

הנהג מקבל רשימה של רפתות שעליו לבקר ואת המשקל שיש לפרוק בכל אחת מהן.

ברפת מופעלת המערכת: המשאית נוסעת במהירות איטית לאורך ההזנה, המסוע הראשי התחתון מזיז את הערימה לאחור, החומר מפורר על ידי המגרסה ונופל על המסוע האחורי ששופך את הבלילה לאורך ההזנה.

השייקר מסייע בתהליך כאשר מערכת השקילה מודיעה כי הכמות הנדרשת נפרקה.

כל התהליך מפוקח ומתועד ברמת הלקוח, סוג הבלילה, משקל, תאריך ושעת הפריקה.