web counter

Date harvesting

מערכת איסוף ואיסוף

מערך סיבי תמרים

חלק ניכר מעלויות גידול התמרים מושקע בגיד

לכן, הורדת עלויות המחרוזת משפרת מאוד את רווחיות הגידול.

DT-9 היא מערכת ניעור ואיסוף המותקנת על כלי גובה טלסקופי וכוללת ראש ניעור ופלטפורמת קליטה הבנויה ממסועים.

תהליך עבודה:

המפעיל מביא את במות הקליטה לגובה מינימלי מתחת למגשים העמוסים בתמרים, וסוגר אותם אחד כלפי השני כדי שהגבעול יידבק ואטום.

במקביל, ראש השייקר נסגר על הגבעול עד שהוא הדוק.

השייקר מופעל בצורה מבוקרת כך שניתן להסיר תמרים באופן סלקטיבי, או את כולם.

לאחר ניעור מספר עצים, הפלטפורמה יורדת לעמדת פריקה על הקרקע והתאריכים נפרקים על ידי המסוע     קצב החיתוך במכונה גדל במאות אחוזים, וכמובן ישירות עלויות כוח האדם והעלות הכללית.

בסרטון ניתן לראות את דרך העבודה, כמו גם את היכולת לקטוף באופן סלקטיבי את הפרי הבשל שהפך חום, ולהשאיר את הפרי הצהוב על העץ עד לסיבוב הבא.