web counter

HYDRAULIC LIFT

לסמה הידראולית יתרונות רבים על מיכלים טמוני קרקע המורמים ע"י מנוף:

 

בטיחות לאזרחים ולעובדים.
לא מוגבל ע"י עצים ועמודי חשמל ותנאים סביבתיים אחרים המפיעים על יכולת המנוף לתפקד ,
שמירת נקיון בסביבת המתקן,
התממשקות לצי משאיות האשפה הקיים ברשויות ואצל הקבלנים,
עמידות ונקיון המתקן לאורך זמן.

במה הידראולית המתאימה ל-2 מיכלים בעלי נפח 1100 ליטר או 1700 ליטר.

בתמונות ובסרטים ניתן לראות כמה מהעקרונות של המערכת:

 

כושר הרמה ששל שני מיכלים הנפח של 1700 ליטר.
עגינה פשוטה ומהירה של המיכלים על הבמה.
פתיחה דו-שלבית של המכסה העליון ליצירת מירווח בינו לבין המיכלים.
המרווח נועד לשחרור אשפה שאולי נשארה בפירים העליונים (לא מצולמים כאן) אל המיכלים ולאפשר משיכה נוחה החוצה.
הפעלה אפשרית ע"יחיבור צינור הידראולי למשאית האשפה או ע"י מערכת הידראולית-חשמלית עם פיקוד חיצוניני באמצעות שלט-רחוק , או הפעלה מלוח פיקוד ידני.