web counter

רמסע דותן

B Ramsa להתקנה על משאיות עד 32 טון.

.

השלדה מאופיינת במבנה חזק וקל משקל, פרי עיצוב מחודש עם דגש על חוזק, המאפשר הובלה של כ-1.5 טון יותר מהמתחרים.

המתקן עומד בכל התקנים של משרד התחבורה.

המתקן + מערכות נלוות מותקנות על המשאית באישור משרד התחבורה ובפיקוח הטכניון.