web counter

דחסן לשאיבת בקבוקים

המתקן דחסן בקבוקים מגיע לשאוב בקבוקי משקה ריקים מכלובי איסוף בהתנחלויות למיכל דחיסה ולהעביר את החומר הדחוס למתקן מיחזור.

המתקן מורכב מ-3 מערכות המופעלות בצורה הידראולית מהמשאית:

מערכת שאיבה הכוללת מפוח, צינור יניקה ותא קליטה.
מערכת דחיסה הכוללת שני מקמחי דחיסה.
תא דחיסה בנפח של כ-30 קוב, עם דלת אחורית וידית המופעלת הידראולית.

בסרטונים ניתן לראות את תהליך היניקה מהכלוב ואת החלזונות מלמעלה ומאחור.